vis nyhed

Forbehandlet Halm og Biogas

Den 7. marts 2018 afholdte Interreg5a projektet LSBL2 et arbejdsmøde i Løgumkloster. Her fik producent, landmænd og biogasanlæg anledning til at tale om forbehandlet halm i stald og biogasanlæg, og debattere både fordele og forhindringer. En meget spændende dag!

Lagt online: 21.03.2018

Den 7. marts mødtes en række interessenter fra den Danske Biogas sektor, til en eftermiddag der skulle handle om introduktion af mere halm i de Danske Biogasanlæg. Halm er generelt set et tveægget produkt for biogasanlæggene. På den ene siden vil halm medføre flere gavnlige effekter i biogasanlæggene, men samtidig medfører store mængder ubehandlet halm en række problemstillinger, der ikke kan ignoreres. Det er derfor meget væsentligt, at der udvikles omkostningseffektiv forbehandling af halm, samt udnyttelse hos f.eks. mælkeproducenter i malkekvægenes sengebåse, inden halmen når biogasanlægget.

På dagen deltog netop personer fra hele denne værdikæde, lige fra producenten af halmproduktet, landmanden der anvender produktet og biogasanlægget der i sidste ende modtager halmen fra landmanden sammen med gyllen.

Dagen bød på flere interessante diskussioner omhandlende hele halmens vej fra mark til biogasanlæg via den danske stald.

Halmen er ved at opnå momentum, og med den øgede bevågenhed omkring de gode egenskaber forbehandlet halm har i stalden, samt evnen til at hæve indholdet af tørstof i de danske biogasreaktorer, ser vi positivt på fremtiden for halmresursen i biogasanlæggene landet over.

Virksomhedsbesøg hos Sønderjysk Tørreindustri, der producerer halmpiller til anvendelse i sengebåse eller som dybstrøelse i stalde. Pelletering er en enkelt forbehandling af halm, der har vist rigtig gode egenskaber i både stald og biogasanlæg.

Det færdige halmprodukt. Produktets sugeevne er godt 5 gange sin egen vægt, og håndteringen er nem i staldene. Biogaspotentialet øges med godt 24% i forhold til ubehandlet halm. Disse egenskaber er gode for både gode for landmanden og for biogasanlæggets bundlinje. Derved øges den samfundsmæssige realiserede værdi af vores halmresurse.