Bioenergikonference 2019

Bioenergikonference 2019 - Program

Biogas Innovation

Large Scale Bioenergy Lab 2 konference

16.01.2019 Fredericia

NutriFair 2019 – Messe C – Bioenergi - Hall D

Konferencen finder sted den 16 Januar 2019:  kl. 10.00 – 1800 i Bioenergiafdelingen. GRATIS DELTAGELSE

 1. 10.00 – 10.15 Introduktion til Biogas I Europa; perspektiver og nye trends. Oplægsholder – Jens Bo Holm-Nielsen, ET – AAU

Tema 1: Behandling af halm, dybstrøelse og lignende ligninholdige biomasser

Næste generation af Biomasser – Billige, Bæredygtige og Rigelige

 1. 10.15 – 10.35 - Halm -  Forbehandling og synergi: Oplægsholder: Emil Brohus, ET – AAU Esbjerg

 2. 10.40 – 11.00 - Første erfaringer med Vogelsangs DisRuptor, for øget anvendelse af ligninrig biomasse. Oplægsholder: Claus L. Mikkelsen; dir. Ribe Biogas ltd.

 3. 11.05 – 11.25 - Hydrodynamic kavitation til øget gasudbytte af svære ligninrige biomasser. Fuldskala erfaringer fra England. Oplægsholder: Mr. Owen Yeatman; Dir. CaviMax.co.uk;

11.50 - 12.40 - Frokostpause

       Tema 2: Biogas Produktionen – Proceskontrol og Optimering

Biogasprocessen – Øg dit udbytte

 1. 12.40 – 12.50 - Introduktion til tema 2 ved Prof. Jens Born, HS-Flensburg

 2. 12.55 – 13.15 - Nye Biogaskoncepter til forbedret økonomi ved biogasproduktion.  Hinrich Uellendahl AAU Copenhagen

 3. 13.20 – 13.40 - Biogasanlæg, Design – hvilke faktorer er relevante og hvordan kan vi måle dem? Oplægsholder: René Casaretto, AAU Esbjerg / HS-Flensburg

 4. 13.45 – 14.05 - Kalorimetri -  Effektivitetsfaktor for biogasanlæg. Oplægsholder: Torsten Stefan, CAU Kiel

14.05 - 14.20 - Kaffepause med kage til konferencedeltagere

Tema 3: Forbedrede gødningsprodukter fra Biogasanlæggene – Fra jord til bord, igen og igen.

Biogasanlæg – omdrejningspunktet for den cirkulærer økonomi

 1. 14.20 – 14.25 - Introduktion til tema 3 ved Tyge Kjær, RUC

 2. 14.25 – 14.45 - Optimeret behandling, genanvendelse og brug af afgasset biomasse som organisk gødning. Oplægsholder: Tyge Kjær, RUC

 3. 14.50 – 15.10 - Udfordringer og løsninger relateret til viskositet, densitet, tørstof og flydelagsdannelse i relation til organiske gødningsprodukter. Oplægsholder: Andreas D. Martin, RUC

 4. 15.15 – 15.35 - Forbedrede gødningsprodukter og optimeret gasudbytte ved nye separationsprocesser og teknikker. Oplægsholder: Preben Nissen, Cir-Tech

 5. 15.40 – 16.00 - Anvendelse af organisk gødning i økologisk landbrug. Hvad skal biogasanlæggene levere? Oplægsholder: Sybille Kyed, Økologisk Landsforening

16.00 - 16.15 - Eftermiddagspause

Tema 4: Integration af overskuds vind og solenergi via biogasplatformen

Biogas – Den store energiintegrator

 1. 16.15 – 16.20 - Introduktion til tema 4 ved Jens Born HS-Flensburg

 2. 16.20 – 16.40 - Biogassektoren som lager og balanceskaber til det fluktuerende energisystem. Oplægsholder: Torge Wendt, Nordgröön

 3. 16.45 – 17.05 - Biogasintegration i eksisterende naturgasinfrastruktur – teknologitrends og økonomiske udfordringer. Oplægsholder: Jens Born, HS-Flensburg

 4. 17.10 – 17.30 - Opgraderet biogas – biomethan til transportsektoren. Visioner og perspektiver for Danmark og EU. Oplægsholder: Peter Bjerregaard, EON – Denmark

 5. 17.30 - 17.50 - Biogas Rolle i Fremtidens Danske Energisystem. Oplægsholder: Frank Rosager, CEO Foreningen Biogasbranchen

17.30 – 18.00 - Afrunding og tak for i dag ved Jens Bo Holm-Nielsen

TILMEDLING SKER ONLINE OG DELTAGELSE ER GRATIS