Large Scale Bioenergy Lab 2

Large Scale Bioenergy Lab 2 er finansieret af Interreg Deutschland—Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Large Scale Bioenergy Lab 2

Projektets overordnede formål er at understøtte en bæredygtig biogassektor i programregionen, dvs. Både økonomisk, økologisk og miljømæssig bæredygtig samt dynamisk i forhold til integrering i et energiforsyningen med stigende vind- og solenergi. Videre er det projektets mål at fastholde og styrke programregionen som en innovativt cluster for bæredygtig biogasproduktion.

 

Projektets sigter mod at udvikle og implementere innovative arbejdsgange, processer og teknogier i SMV´er i biogassektoren, for herved at understøtte biogassektor i regionen. Dette skal sikre at programregionens biogassektor kan imødegå fremtidens udfordringer, og bidrage til værdi- og vækstskabelse. 

 

Der skal igangsættes et paradigmeskifte i forhold til kun at bruge biomasser som ikke øger presset på programområdets landskabelige værdier og biodiversitet. For at opnå dette skal projektet udvikle og implementere innovative processer og produkter for erhvervelse, håndtering og nedbrydning af disse nye typer biomasser. 

 

Bæredygtigheden af slutprodukterne, biogas og gødning, skal også forbedres. Der skal udvikles og implementeres metoder til at gøre gødningsdelen lettere/billigere at transportere, således at transportbelastningen kan reduceres. Ligeledes skal plantetilgængeligheden af gødningens næringsstoffer forbedres, således at næringsstofbelastningen på vandmiljøet kan reduceres.

 

I projektet arbejdes videre med at kombinere biogasproduktion med brintproduktion for sikre en bedre integration af vind-, sol-, bioenergi i et samlet energisystem. Det skal skabe et robust, effektivt og fleksibelt vedvarende energisystem hvor biogas fungerer som bindeleddet.                         

 

Igennem projektet samarbejder universiteter, virksomheder og offentlige organisationer, for sikre vellykkede implementeringer og investeringer ift. innovative løsninger. Videre indgår også netværksvirksomhederne i projektet, og vil kunne bidrage med eksempler på anvendelsen af forskningsresultater og vil forhåbentlig kunne bidrage til at der skabes øget åbenhed og motivation til at investere i F&U på virksomhedsniveau. 

LSBL2 hører under priotitet 1 "Innovation" i Interreg5A programmet.

Det overordnede formål med denne prioritet er styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation i programområdet.

Programområdet dækker de to tidligere separate Interreg 4A-programmer: Fehmarnbeltregion og Syddanmark-Schleswig - K.E.R.N.).

Menu

Kontakt

Leadpartner, Aalborg Universitet Esbjerg
Jens Bo Holm-Nielsen
jhn@et.aau.dk